Център за професионално обучение

Лицензия НАПОО
От 2008 г. към Националната школа по мениджмънт е създаден Център за професионално обучение, лицензиран от Националната агенция за професионално образование и обучение към Министерски съвет с решение на Управителния съвет от 16.04.2008г. Центърът за професионално обучение към Националната школа по мениджмънт извършва и удостоверява професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, съгласно чл. 12, т. 1,2 и 6 и в съответствие с чл. 49а, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение по следните професии и специалности: 1. Професия "Продавач-консултант", специалност "Продавач-консултант", втора степен на професионална квалификация 2. Професия "Финансист", специалности "Банково дело" и "Застрахователно и осигурително дело", трета степен на професионална квалификация 3. Професия "Оперативен счетоводител", специалност "Оперативно счетоводство", трета степен на професионална квалификация 4. Професия "Сътрудник в бизнес-услуги", специалност "Бизнес-услуги", втора степен на професионална квалификация 5. Професия "Сътрудник в малък и среден бизнес", специалност "Малък и среден бизнес", втора степен на професионална квалификация 6. Професия "Оператор на компютър", специалност "Текстообработване", първа степен на професионална квалификация 7. Професия "Икономист", специалности "Икономика и мениджмънт" и "Предприемачество и мениджмънт", втора степен на професионална квалификация 8. Професия "Офис-мениджър", специалност "Административно обслужване", трета степен на професионална квалификация 9. Професия "Офис-секретар", специалност "Административно обслужване", втора степен на професионална квалификация 10. Професия "Икономист-информатик", специалност "Икономическа информатика", трета степен на професионална квалификация Приложение към лицензия Приложение към лицензия

Powered by Drupal - Modified by Danger4k