“СИМУЛАЦИЯ НА СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪВРЕМЕННА...”

Кратко описание на планираните дейности по проект
“СИМУЛАЦИЯ НА СЪЗДАВАНЕТО И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА СЪВРЕМЕННА ДЕМОКРАТИЧНА ДЪРЖАВА”

Съобщение от пресцентъра на МДААР

Инициатор: НАЦИОНАЛНА ШКОЛА ПО МЕНИДЖМЪНТ /НШМ/

Участници: ученици от средни училища на възраст 16-18 години, редовно обучавани в НШМ

Кратко описание на идеята:

Същността на проекта е създаването на работещ, близък до реалността модел на съвременна демократична държава чрез изграждането на основните за всяко общество органи на властта и изработването на правила и процедури за тяхното демократично функциониране.
В рамките на две смени от по 10 дни участниците ще имат възможността да създадат и управляват самостоятелно едно свое общество, носещо всички белези на реалната държава.
Реализацията на този модел би конкретизирало абстрактната представа на участниците за демокрацията въобще, би дало възможност всеки участник на база придобития личен опит да си отговори на въпроса какво е държава, какви цели преследва и как ги постига, какво е гражданско общество.
Проектът е насочен изцяло към млади хора на възраст 16-18 години, които тепърва ще участват в политическия и обществен живот на страната и за които понятия като демокрация, държава, политическа система са все още неясни и абстрактни. Известно е, че активна гражданска позиция се гради на солидна база от знания и разбирания за политическия живот в обществото. Липсата на подобни знания води обикновено до неупражняване на избирателни права, политическа незаинтересованост, недоверие към държавните институции. Важна предпоставка за недопускане на тези негативни явления е създаването на конкретна представа за това как функционира демократичната държава, постигана чрез подобни образователни модели и подходи.

Схема на протичане на симулацията

- подготовка на участниците – провеждане на лекционен курс и упражнения по дисциплината “Държавно управление”;
- формиране на политически партии, избор на лидери, изработване на платформи и програми;
- провеждане на референдум за формата на държавно управление (президентска или парламентарна република);
- провеждане на избори за парламент и президент;
- изработване и приемане на Конституция;
- избор или назначаване на правителство (в зависимост от избраната форма на държавно управление);
- изграждане на други основни държавни органи: Върховен съд, Конституционен съвет, назначаване на областни управители и др.;
- провеждане на местни избори за избор на кметове и общински съветници;
- създаване на условия за функциониране на държавните органи според предварително уточнени демократични правила и процедури близки до реалните и съгласно приетата Конституция, закони и други нормативни актове;
- функциониране на новосформираната “държава” и “държавна администрация”, отиграване на предварително разработени сценарии по решаването на изкуствено предизвикани кризи и кризисни ситуации, вот на доверие/ недоверие, импийчмънт, социални или други протести на “населението”, извънредни избори и др.

Очаквани резултати:

Очакваме чрез придобитите практически знания за устройството на държавата и същността на демокрацията младежите да заемат активна гражданска позиция в предстоящото им участие в политическия живот на страната. От друга страна, не изключваме възможността някои от участниците, стимулирани и дори провокирани от участието си в проекта, да си поставят цели, свързани с професионална реализация в областта на политиката и административното управление.

Чрез реализацията на проекта в неговата цялост ще се отговори на важни обществени потребности - образование на българските граждани за активно участие в политическия процес и подготовка на обучени кадри за публичната администрация.

Powered by Drupal - Modified by Danger4k