НШМ ще участва в изпълнението на обществена поръчка на МС

Комуникационна стратегия за ЕС

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС, Буллброкерс ЕООД и Националната школа по мениджмънт спечелиха обществена поръчка на Министерския съвет в изпълнение на Комуникационната стратегия на България за ЕС. Предмет на поръчката е "Организиране и провеждане на дейности и инициативи, свързани с повишаване на информираността на българските граждани за правата и задълженията им като граждани на Европейския съюз".

Лагер–школа Ковачевци 2007

Заседание на парламента на Република Лагерия

По време на лятната лагер – школа през 2007 осъществихме два проекта на тема „Създаване на симулативен модел на съвременна демократична държава”, подкрепен от Министерство на държавната администрация и административната реформа и “Развитие на ключови компетенции за активно участие в обществото на знанието”, подкрепен от Министерски съвет на Република България в изпълнение на Комуникационната стратегия за ЕС.

Симулативен модел на съвременна демократична държава

Министър Василев гласува на изборите в Република Лагерия

По време на лятната лагер-школа в НДЕК Ковачевци през 2007 осъществихме проект на тема “Създаване на симулативен модел на съвременна демократична държава” с подкрепата на Министерство на държавната администрация и административната реформа и под патронажа на министър Николай Василев.

Европейски интернет справочник 2007

European Union

Натиснете ТУК, за да изтеглите Европейския интернет справочник 2007.
Справочникът е полезен за подготовка по дисциплината "Европейска интеграция".

Откриване на учебната 2006 година

Премиерът Станишев връчва награди и сертификати
Гост на официалното откриване на новата учебна година в Школата, състояло се на 16 септември 2006 г. беше министър-председателят на Република България Сергей Станишев.

Лагер-школа Ковачевци 2005

Успешно премина Лагер-школа Ковачевци 2005, на която в две смени бе проведена симулация на демократично функционираща държава. След проведените референдуми, възпитаниците на Школата от двете смени определиха формата на управление на държавата Лагерия.

Първата смяна симулира функционирането на парламентарна република, докато втората - на президентска.

Снимки от Лагер 2005

Лагер-школа Ковачевци 2004

Министър Дамянов поздравява участниците

Министърът на образованието и науката доц. д-р Игор Дамянов посети НДЕК Ковачевци по време на провеждането на Лагер-школа Ковачевци 2004. След произнесеното приветствие към нашите възпитаници, министър Дамянов разговаря с шампионите от проведените бизнес игри - Делян Кирилов и Николай Чеботарев.
Снимки от Лагер 2004

Powered by Drupal - Modified by Danger4k