Проект CoMeIn

Общата цел на проекта е да допринесе за предотвратяване на тенденцията за отпадане от училище на ученици от средните училища от България, Франция, Полша, Словения и Турция. Нашата идея е чрез разработване и пилотно тестване на Коучинг методология да осигурим на учителите в партньорските страни необходимите знания, умения и инструментариум за мотивиране и възвръщане на интереса на учениците към ученето. Методологията ще позволи на учители по различни предмети, преподавани в училище да прилагат методите на Коучинга в класната стая и да подпомагат работата на своите ученици.
Повече на адрес: http://www.comeincoach.eu

CoMeIn_logo

Powered by Drupal - Modified by Danger4k