Сътрудничество

1989+

В началото на 2011 година НШМ получи покана за съвместна работа от “Сдружение за генериране на идеи 1989 плюс”. В резултат учениците от НШМ ще вземат участие в проект Клуб за дискусии, разработен от Сдружението и финансиран по програма “Младежта в действие” на ЕС. Проектът има за цел да допринесе за бъдещото развитие на младите хора в България, като чрез дискусии по актуални за страната теми да мотивира младите хора да осъзнаят това, което биха искали да променят в заобикалящия ги свят, и да направят всичко възможно да приложат на практика тази своя идея. Част от дейностите включват провеждането на седем дискусионни сбирки с ученици, обучаващи се в Националната школа по мениджмънт.

Повече информация за проекта и дейността на “Сдружение за генериране на идеи 1989 плюс” можете да намерите на адрес: http://www.1989plus.com

Powered by Drupal - Modified by Danger4k