Проект EasyTransit - Education to Work Transition

youth2.jpg

През юни 2011 Изпълнителна агенция "Образование, аудиовизия и култура" на ЕК одобри проект "EasyTransit - Education to Work Transition" по програма "Младежта в действие", Дейност 3.1 "Сътрудничество с държави, съседни на Европейския съюз", в който НШМ участва като партньор. Координатор на проекта е Beogradska otvorena škola, Сърбия. Проектът ще се изпълни в партньорство с представители от Сърбия, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Македония, Испания, Италия, Турция и Великобритания. Повече информация можете да намерите на адреси: http://www.bos.rs и http://eacea.ec.europa.eu/youth

Powered by Drupal - Modified by Danger4k