Партньорство с AIESEC

В рамките на Лагер - школа 2009, НШМ и най-голямата световна студентска асоциация AIESEC осъществиха в партньорство проект “Летен лагер” 2009. Проектът, създаден от студентите от AIESEC - Локална секция София - Технически унивeрситет, предостави на учениците от НШМ възможност да повишат знанията си в области, свързани с културните различия, физическото и личностното развитие, а също и тяхната роля в заобикалящия свят.
Основни теми на проведените сесии бяха:
- Животът на младите – повратни моменти_Life of the Youth – cornerstones;
- Земята и хората – светът, в който живеем през очите на младите поколения_Earth and Man – the world we live in through the eyes of younger generations;
- Културата като огледало , което свързва и/ли разделя народите_Culture as a mirror – bond or/and separator between people.

Сесиите се водеха от украинската студентка Ирина Запара, което беше идейният център на целия проект. Освен, че запозна учениците с културата на своята страна, тя представяше и мнението на своите сънародници по дискутираните теми. Комуникацията между учениците и стажантите се осъществяваше на английски език.

Повече информация за проекта и AIESEC можете да намерите на адрес: http://tu.aiesec.bg

AIESECC.jpg

Powered by Drupal - Modified by Danger4k