Прием на нови ученици в НШМ през 2014 година

За поредна година Школата обявява редовния си прием на нови ученици.
Кандидатите попълват и подават заявление по образец, като към него прилагат копия от ученически книжки или други документи, удостоверяващи среден успех най-малко Добър 4,00 от обучението им в училище през учебната 2012/13 година и първия учебен срок на учебната 2013/14 година.
Срокове:
1. Период за подаване на заявления - от 10 февруари до 21 март 2014 г., на адрес София, ул. Триадица 5А, ет. 4
2. Период на записване на новоприетите ученици - от 24 март до 7 април 2014 г. При записване от новоприетите ученици се изискват 2бр. снимки паспортен формат, попълнен формуляр с лични данни и бележка за платена административна такса в размер на 25 лева.
3. Начало на учебните занятия - 12/13 април 2014 г.
Повече подробности за условията на обучение в НШМ можете да намерите в секция Прием и в Правилника за учебната работа в НШМ

Powered by Drupal - Modified by Danger4k