Кандидатстване в УНСС

ИСК

Кандидатстудентски курсове за УНСС - Прием бакалаври 2011

От 12 октомври 2010 г. започва записването за кандидатстудентски курсове по ЕПИ (единен приемен изпит) по програмите на УНСС. Курсовете се организират от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

Препоръчваме курсовете на всички, които желаят да продължат образованието си в Университета за национално и световно стопанство.
Ректорското ръководство на университета съобщава, че гарантира качеството на подготовката в кандидатстудентските курсове, организирани единствено от УНСС. Университетът не носи отговорност за качеството на подготовката в кандидатстудентски курсове, които не са организирани от УНСС.

За повече информация посетете Прием в УНСС или ИСК при УНСС или График за кандидатстудентските курсове

Powered by Drupal - Modified by Danger4k