История на Националната школа по мениджмънт

Националната школа по мениджмънт съществува от 1990г. със статут на организация с нестопанска цел, осъществяваща дейността си в обществена полза, и е първото национално учебно звено за извънучилищно обучение по бизнес и мениджмънт за ученици от средните учебни заведения в страната.

Школата работи с квалифициран екип от хабилитирани университетски преподаватели и специалисти от научни институти по учебен план, изготвен на база австрийска учебна програма и учебни планове на Университета за национално и световно стопанство - София. Школата е една от малкото организации в страната, работещи активно в сферата на придобиване на знания и умения в областта на държавното управление, политическата система и гражданското общество чрез използването на традиционни и интерактивни образователни методи и подходи.

Понастоящем в НШМ се обучават около 300 ученика. До сега в НШМ са се дипломирали успешно над 6000 ученика, като 90% от тях са продължили образованието си във ВУЗ, в по-голямата си част в Университета за национално и световно стопанство – София.

От студентите, завършили Школата, около 15% продължават обучението си в престижни чуждестранни университети (Колумбийския университет – Ню Йорк, Университета Джорджтаун – Вашингтон, Икономическия университет – Виена, Свободния университет – Берлин, Американския университет – Париж и други). Голяма част от нашите бивши ученици – студенти в чужбина, получават пълна стипендия за обучението си там. Гордеем се с факта, че документът, получен от тях при дипломирането им в Школата, им е помогнал да учат в такива реномирани висши учебни заведения. Около 60% от учениците, дипломирали се в НШМ към настоящия момент работят във водещи фирми и банки у нас и в чужбина.

Възпитаници

За годините на своето съществуване, Националната школа по мениджмънт се разви и утвърди като авторитетна национална институция, която единствена в страната издава легитимен документ за специализация по мениджмънт за ученици.

Документи

Powered by Drupal - Modified by Danger4k