Накратко за Школата

Защо сме най-добрите?

В НШМ можете да получите легитимно свидетелство за квалификация по "Фирмено управление" още докато учите в гимназия. Документът се издава от ИСК към УНСС и важи заедно с диплома за средно образование.

Школата работи с екип от опитни университетски преподаватели от УНСС - София и квалифицирани икономисти и психолози.

Учебният план, по който се обучават нашите ученици е базиран на учебната програма на Търговската гимназия във Виена, и на тази на УНСС - София.

[Обучение]

Нашите ученици успяват в университета и по-късно - в работата си, защото се научават да работят върху себе си по-рано и по-качествено от останалите.

[Възпитаници]

Как да започна да уча в Школата?

Записването става в офиса на Школата по време на ежегодния прием на нови ученици.

[Прием]

Кои сме ние?

Националната школа по мениджмънт е основана през 1990 г. като организация, осъществяваща дейността си в обществена полза.

[История]

През изминалите години Школата успешно сътрудничи с Института за следдипломна квалификация към УНСС - София.

[Документи]

В момента НШМ е единственото национално учебно звено за извънучилищно обучение на ученици от средните училища в страната, предоставящо достъп до висококачествено обучение по бизнес и мениджмънт.

Колко трябва да платя?

Безплатното обучение в Школата бе възстановено през 2002 г. По този начин ние даваме възможност на по-голям кръг от ученици да се запознаят отблизо с начина на работа на преподавателите от най-големия български университет още в гимназията.

Възпитаниците ни заплащат единствено символични административни такси при записване и явяване на изпити. Това е възможно благодарение на подкрепата на различни фирми и организации. Таксата за записване и явяване на всеки от текущите изпити (14 изпита общо за двете години обучение) е 20 лева.

[Партньори]

Powered by Drupal - Modified by Danger4k